projekty - prowadzenie i współpraca

 

powrót do strony głównej

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI    

    Coding da Vinci - Der Kultur-Hackathon - Ost3 2022 - wspólny projekt Deutsche Digitale Bibliothek, Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS), Open Knowledge Foundation Deutschland i Wikimedia Deutschland, wspierany przez Kulturstiftung des Bundes - jako instytucja udostępniająca dane. 

    Protestanckie budownictwo kościelne XVI-XVII wieku w Europie" - kierownik projektu: prof. dr hab Jan Harasimowicz; projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/HS2/00435.

    Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Okres realizacji: 1.11.2017 r. – 31.10.2020 r.

 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE I DOKUMENTACYJNE

    EDV-gestützte Dokumentation in Forschung und Lehre augewählter kunstgeschichtlicher Universitätinstitute, 1996-2000; projekt finansowany ze środków Volkswagenstiftung; instytucja realizująca projekt: Bildarchiv Foto Marburg; kier. proj. prof. Lutz Heusinger (tematy zrealizowane w Instytucie Historii Sztuki UWr: "Kamienna rzeźba gotycka na Śląsku w latach 1400-1520" - kierownik projektu: dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim; "Wybrane dzieła architektury świeckiej na Śląsku w latach 1570-1650"  - kierownik projektu: dr hab. Piotr Oszczanowski, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim; "Sztuka religijna Śląska w latach 1820-1918" - kierownik projektu dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim, współpraca dr Joanna Lubos-Kozieł);

    Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiaty Oława i Strzelin, 1999-2002; projekt finansowany w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. proj. dr Elżbieta Kołaczkiewicz;  

    Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat Środa Śląska, 2003-2005; projekt finansowany w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. proj. dr Elżbieta Kołaczkiewicz

 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY SZKOLENIOWE

    Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego, 2005-2007 - projekt szkoleniowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego "Wzmocnienie rozwój zasobów ludzkich w regionach 2004-2006", nr proj. Z/2.02/II/2.1/3/04, 2005-2007; kierownik projektu