biblioteki cyfrowe

 

 

powrót do strony głównej

BIBLIOTEKI CYFROWE Z PEŁNYM DOSTĘPEM DO TEKSTÓW 

Czasopisma elektroniczne udostępniane przez Bibliotekę BUWr  - większość licencjonowanych baz danych i czasopism elektronicznych dostępna jest z komputerów uczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego - np. w naszej pracowni lub w Oddziale Informacji Naukowej BUWr)    

BAZHUM - http://czasopisma.bazhum.hist.pl/ 

Directory of Open Access Journals - https://doaj.org/ 

Europeana - http://www.Europeana.eu - portal agregujący zasoby bibliotek cyfrowych na poziomie europejskim 

Federcja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/ - portal agregujący zasoby bibliotek cyfrowych w Polsce 

Jstor - https://www.jstor.org/ - zawiera artykuły, fragmenty książek, recenzje, opisy projektów; zasób licencjonowany

Universitätsbibliothek Heidelberg - zasoby dostępne za pośrednictwem biblioteki uniwersyteckiej - https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/Welcome.html

Herzog August Bibliothek – projekty i banki danych: http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/forschungsprofil-und-projekte.html 

Projekt Gutenberg- http://www.gutenberg.org/  - pierwsza na świecie inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej. Teksty umieszczone w sieci w ramach projektu nie są chronione prawami autorskimi, ponieważ nigdy nie były tymi prawami obłożone (najstarsze teksty) lub prawa te wygasły. Mała część tekstów, która chroniona jest prawami autorskimi, została umieszczona w zasobach projektu za zgodą właścicieli tych praw. Projekt Gutenberg zapoczątkowano w 1971. Zainicjowany został przez Michael'a Hart'a na Uniwersytecie w Illinois, gdzie przy użyciu komputera Xerox Sigma V zaczęto wprowadzać teksty. Pierwszym wprowadzonym do bazy  tekstem była "Deklaracja Niepodległości", którą później twórca projektu przesłał do wszystkich użytkowników sieci. 

Polona – http://www.polona.pl